Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple
Hjem > Foreningen

 
Klik her hvis du ønsker at modtage Musikforeningens nyhedsbrev

Foreningen

  

Generalforsamling i Rudkøbing Musikforening d. 28. 3. 2022 kl.19:30 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13- 15, 5900 Rudkøbing.       

    Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kasserer aflægger regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag. Skriftligt senest d. 21. 3.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelse. På valg er Kim Bach, Tommy Bredal og Erik Hansen. Alle modtager genvalg. 

          Valg af kritisk revisor og 2 suppleanter.

       8. Eventuelt 

 

Referat af Generalforsamling i Rudkøbing Musikforening afholdt d. 28. 3. 2022. kl. 19:30 i Borgerhuset, 5900 Rudkøbing. 

 1. Valg af dirigent. Tommy Bredal
 2. Valg af referent. Torben Keiser
 3. Formanden aflægger beretning.

2021 var endnu et år der startede med at videreføre de Corona-restriktioner, som vi allerede kendte godt fra 2020.

Ingen eller kun begrænset mødeaktivitet i Bestyrelsen samt forsamlingsforbud gjorde at vi efter 4 udskydelser af koncertdato skulle vente til d. 30. 10. 21 med at præsentere Samsø Pink Floyd lige i et hul hvor der ingen restriktioner var.

Det var faktisk en vidunderlig oplevelse med godt PA fra Frama, et meget veloplagt og tilfreds publikum (95 gæster) og et udmærket band der forsøgte sig med Pink Floyds musik (og på aftenen skaffede sig et nyt job til et kobberbryllup).

Koncerten blev afholdt i samarbejde med Foreningen Ørstedspavillonen.

Det var hvad vi præsenterede af musik i 2021 inden Coronaen fik fat igen. Lad os håbe vi slipper fremover.

      4. Kasserer aflægger regnskab til godkendelse.

Kassererenpræsenterede et lille underskud på 103 kr. Se separat regnskab for 2021.

      5. Indkomne forslag. Skriftligt senest d. 21. 3. Ingen.

      6. Fastsættelse af kontingent. Fortsat 100 kr. årligt.

      7. Valg af bestyrelse.

På valg er Kim Bach, Tommy Bredal og Erik Hansen. Alle modtager genvalg. Valg af kritisk revisor Maria Lentz og 2 suppleanter Jimmy Skov og Mette Aerboe. Alle valgt ind. Nyvalgt 7. bestyrelsesmedlem Christian Krog Rasmussen, Tranekær.

 1. Eventuelt:

Drøftelse af rabatordning på 20% på prisen på en musikbillet blev drøftet. Ordningen bortfalder. Billetpriserne er blevet dyrere og dyrere, kontingentet er stadig 100 kr. inkl. at der i samarbejdet Foreningen Ørstedspavillonen ikke findes en tilsvarende ordning for deres medlemmer.

 

Næste bestyrelsesmøde hos Jimmy d. 25. 4.

Referent Torben Keiser.

 

Undermenu

 

Rudkøbing Musikforening