Foreningen

  

Generalforsamling i Rudkøbing Musikforening d. 13. 9. 2021 kl.19 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13- 15, 5900 Rudkøbing.       

    Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kasserer aflægger regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelse. På valg er Jesper Mydtskov, Torben Keyser og Mette Aerboe. Jesper og Torben modtager genvalg. Mette modtager ikke genvalg.

          Valg af revisor og 2 suppleanter.

       8. Eventuelt

 

 

Referat fra Generalforsamling i Rudkøbing Musikforening d. 13. 9. 2021 kl.19 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13- 15, 5900 Rudkøbing.     

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Jimmy Skov
 2. Valg af referent. Torben Keiser
 3. Formanden aflægger beretning.

Først 2019

Den første koncert var sammen med ØP d. 8. 3. 19: En aften i selskab med ”James Rasmussen Trio”. James var som bekendt en fjerdedel af den hæderkronede sang-kvartet ”Four Jacks”. Udover at underholde publikum med de allerstørste radio-hits fra dengang fortalte James Rasmussen anekdoter fra hans tid i legendariske Four Jacks.

Menu fra ”Den gode Slagter” på Torvet i Rudkøbing.

Fredskovskoncerterne blev afholdt lørdag d. 22. 6. Vi indledte med sydfynske Tom Bjerg Band, som var pladeaktuelle omkring tidspunktet for koncerten. Siden er Tom Bjerg blevet spillet voldsomt på P4 i forsøget på at give orkestret et større gennembrud.

Herefter spillede Langelands Brass Band, som var 75-års jubilar i 2019. Orkestret spillede i dagens anledning Evergreens også af den mere hårdtslående slags musik mere til dansesko end til støvler.

Dagens hovednavn var Dr. Rolf og Kanylerne, som havde været omkring liveshows i X-Faktor og desuden også have udsendt deres første album i sommeren 2018. Doktoren afholdt en dejlig koncert med Dr. Rolfs indsigtsfulde skæve lyrik pakket ind i en ganske fin kvartet.

Så blev det julefrokost med frokosten fra Pichardt d. 6. 12.

Det var 5. gang at vi præsenterede Repeatles i en periode på 10 år. Repeatles spillede Best of Beatles fra de allertidligste til de senere og mere komplicerede sange.

Det var jo lidt lakmusprøven på om julefrokostkoncertkonceptet stadig holdt efter nogle svære år forud. Og det gjorde det jo nok ikke?!

12. 12. afholdt vi sammen med ØP endnu et arrangement, en dobbelt solokoncert med singersong-writerne Signe Svendsen og Mathilde Falch, et meget godt match mellem en ”pop-” og ”rocktøs”.

Det foregik på den måde at de 2 kunstnere både havde eget lille soloafsnit og derefter gav en fælles koncert.

Spisning før koncert kom fra ”Restaurant Havneblik” i Bagenkop.

 

Det var 2019: Alt i alt 6 kunstnere 4 med egen musik og 2 med kopimusik.

 

Så 2020:

Året kan mest kendetegnes ved aflysning på aflysning af dels Bestyrelsesmøder, Generalforsamling og arrangementer.

I marts da nedlukningen kom havde Musikforeningen arrangeret eller var i gang med arrangementer med Samsø Pink Floyd, som blev udskudt og langt om længe kan finde sted her i oktober 21. Men også en søndagsmatine med Black Batmen og Langelands Allstars var arrangeret samt Fredskoven, hvor Klezmofobia var engageret. De 2 sidste arrangementer er der ikke fulgt op på og lavet en erstatningsdato for”.

 

 1. Kasserer aflægger regnskab til godkendelse. Regnskaberne fra 2019 og 2020 gennemgået og godkendt.
 2. Indkomne forslag. Ingen.
 3. Fastsættelse af kontingent. Kontingent på 100 kr. fastholdes.
 4. Valg af bestyrelse. På valg Jesper Mydtskov, Torben Keiser og Mette Aerboe. Jesper og Torben modtager genvalg. Mette modtager ikke genvalg.

Jesper Mydtskov og Torben Keiser genvalgt. Nyt bestyrelsesmedlem: Lene Meinert.

Valg af 2 suppleanter: Jimmy Skov og Mette Aerboe.

Valg af kritisk revisor Maria Lentz.

 1. Eventuelt: Formanden takkede afgående kasserer for arbejdsindsatsen.

Referent Torben Keiser.